طبق نظر پژوهشگران ناسا، در پیامد گرم شدن کره زمین، تا سال ۲۰۵۰ مناطق جنوب آسیا، حوزۀ خلیج فارس شامل ایران، عمان و کویت و همچنین کشورهای حاشیه دریای سرخ مانند مصر، عربستان، سودان، اتیوپی، سومالی و یمن، آنچنان داغ و بیابانی می‌شوند که غیرقابل سکونت خواهند شد. بر اساس این گزارش، برخی از ایالت‌های آمریکا مانند آرکانساس، میزوری و آیووا نیز تا سال ۲۰۷۰ به سرنوشتی مشابه دچار خواهند شد.

فارین پالیسی

آیکن ماهنامه بهتر است این بار به جای نفی سریع خبر، از کارشناسان داخلی بخواهیم در مورد آن تحقیق کنند تا مانند گزارش ناسا از وجود ابر متان بر روی تهران نشود.