جواد اوجی، وزیر نفت درباره واردات بنزین در ماه‌ آینده گفت: امیدواریم با همکاری مردم و تدابیر دولت مجبور نشویم بنزین وارد کنیم. وی در ادامه گفت: تاکنون بیش از استانداردهای تعریف شده بنزین مصرف کرده‌ایم و برای جلوگیری از واردات بنزین باید در مصرف آن صرفه جویی کنیم.

همشهری

آیکن ماهنامه توقع صرفه جویی با بنزین لیتری ۳ سنت که به مراتب ارزان تر از یک لیتر آب بطری است، توقعی غیر ممکن است. پس نتیجه می گیریم واردات بنزین با ساز و کار فعلی اجتناب ناپذیر است.