محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به کمبود شدید ذخیره آب در سد‌های تهران گفت: حجم مخازن سدهای تهران نسبت به سال قبل، ۷۵ میلیون متر مکعب کاهش یافته است و اکنون حجم استراتژیک نرمال را رد کرده‌ایم و وارد شرایط بحرانی شده‌ایم. وی اضافه کرد: ۱۰ درصد صرفه جویی در تهران، معادل ۳۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز است که در طول سال به اندازه ظرفیت نیمی از سد امیرکبیر می شود.

اقتصاد

آیکن ماهنامه وقتی قیمت تمام شده انتقال و تصفیه آب در تهران مترمکعبی ۵ هزار تومان است (البته مخارج زیر بنایی مانند ساخت و نگهداری سدها و خطوط انتقال آب در این قیمت گذاری محاسبه نشده) و قیمت مصرف کننده دو هزار و ۷۰۰ تومان است، هیچ پند و اندرزی برای صرفه جویی کارساز نخواهد بود، چون صرفه جویی نیاز به ابزار دارد و خرید وسایل کاهنده مصرف توجیه اقتصادی می خواهد.