امان الله حسین پور، عضو کمیسیون منابع طبیعی مجلس اعلام کرد: سیاست‌های نادرست قیمت گذاری و تعرفه گذاری گاز خانگی باعث شده هدر رفت گاز افزایش پیدا کند. وی اضافه کرد: تعرفه گذاری پلکانی در حوزه برق کار مفیدی است و این طرح در حوزه گاز خانگی هم باید اجرایی شود و کسانی که به صورت بی رویه از گاز خانگی استفاده می کنند، طبیعی است که باید هزینه آن را به صورت تصاعدی پرداخت کنند.

خبرگزاری مهر

ماهنامه کی دبلیو سی مسئولان مرتباً فراموش می کنند که اکثر کنتورهای آب و گاز کشور مشترک هستند و هرگونه تعرفه پلکانی باعث درگیری مشترکین کنتور خواهد شد. گام اول جدا سازی کنتورها است که ممکن است بیش از ده ها سال طول بکشد.