پس از انتشار خبری از قول مدیر عامل آبفای تهران، مبنی بر اتمام ذخایر آبی استان تهران ظرف مدت ۱۰۰ آینده، روابط‌عمومی شرکت آبفا نسبت به انتشار این خبر واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد. این روابط عمومی اعلام نمود: مطلبی که مجری برنامه‌ تلویزیونی به زبان آورد را به مدیرعامل آبفای استان تهران نسبت داده‌اند. این در حالی است که در هیچ بخشی از سخنان محمدرضا بختیاری چنین موضوعی مطرح نشده است.

خبرگزاری فارس

ماهنامه کی دبلیو سی در فیلم این مصاحبه کاملاً مشهود است که آقای مدیر عامل آبفا می گویند: (مصرف آب شرب روزانه تهران ۳۰ میلیون مترمکعب است و اگر صرفه‌جویی صورت نگیرد در اوایل زمستان دچار مشکل خواهیم شد.) در زمان مصاحبه با مدیر عامل آبفا ۶۰ روز تا آغاز زمستان باقی مانده بود! اگر فرض کنیم مقداری بارندگی و اندکی هم صرفه جویی اتفاق بیفتد، می رسیم به همان عدد ۱۰۰ روز که تکذیب شد.