علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست، درباره استحصال آب های ژرف گفت: در بحث آب‌های ژرف با توجه به اینکه نیاز به آب شرب اولویت اول مردم منطقه سیستان است، ما برای استحصال این آب ها مشکلی نداریم. به نظر می‌رسد اخیراً نوعی شتابزدگی در میان برخی مسئولان کشور برای حل بحران آب در استان سیستان و بلوچستان به وجود آمده. در همین راستا سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به نوعی از مواضع اولیه خود درباره توجیه ناپذیر بودن برداشت آب‌های ژرف کوتاه آمده است.

فارس

ماهنامه کی دبلیو سی وقتی کارهای فنی بیشتر از اینکه بر مبنای اصول علمی باشد، تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار می گیرد، امکان تصمیم گیری های متضاد و خطرناک زیاد می شود.