دریاچه ارومیه

محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی در رابطه با خطر خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: روند مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه باید مدیریت شود. تغییر الگوی کشت می تواند برای این کار نقش موثر ایفا کند. وی آموزش کشاورزان برای تغییر الگوی کشت، استفاده از سیستم های نوین کشاورزی، کاشت محصولات کم آب بر را لازم دانست و افزود: یکی مهم‌ترین اشکالات روند نجات دریاچه ارومیه استفاده نکردن از ظرفیت‌های مردمی است و در این زمینه باید مشارکت مردم و بویژه کشاورزان فراهم شود.

ایرنا

ماهنامه کی دبلیو سی زمانی که ۹۰ درصد آورد آب دریاچه ارومیه به بخش کشاورزی اختصاص یافت تا محصولات پر آب بری مانند چغندر قند کشت شود و تعداد زیادی چاه مجاز و غیر مجاز در اطراف این دریاچه حفر شد تا به صورت غرقابی از آن استفاده شود، در آن زمان باید خشک شدن دریاچه ارومیه پیش بینی می شد که نشد!