آمریکا

دیوان عالی ایالات متحده طبق حکمی اختیارات نظارتی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) را محدود کرد. در این حکم EPA از تدوین مقررات برای حذف تدریجی سوخت ذغال سنگ از صنعت برق ایالات متحده و جایگزین کردن آن با منابع انرژی پاک مانند نیروی باد و انرژی خورشیدی منع شد. ایالت های تحت حکومت جمهوری خواهان و شرکت های ذغال سنگ از این حکم حمایت کردند. ژوزف بایدن رئیس جمهور آمریکا در اعتراض به این رای گفت: این یک تصمیم بسیار خطرناک است که اهداف مبارزه با گرمایش جهانی آمریکا را مختل می کند.

نشریه نیچر

ماهنامه کی دبلیو سی ظاهراً در همه جهان محافظه کاران سنتی، فقط نوک دماغ خود را می بینند و مردم جهان را به تدریج به سوی فاجعه سوق می دهند.