تالاب های استان گلستان

احمد احمدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبد کاووس اعلام کرد: سه تالاب بین المللی گلستان آلاگل، آجی گل و آلماگل که در این شهرستان واقع هستند هر سه در معرض خشک شدن قرار گرفته‌اند. در کنار عوامل انسانی مانند برداشت بی رویه آب، افزایش دمای هوا و کاهش میزان بارندگی نیز به عنوان عوامل طبیعی، باعث شده که این تالاب‌های بین‌المللی با بحران خشک شدن مواجه شوند. وی اضافه کرد: چنانچه به این تالاب‌ها آبرسانی مناسبی انجام نشود، بر رویش گیاهی و کیفیت آب و هوا و کوچ پرندگان مهاجر در منطقه تاثیر منفی خواهد داشت و باعث گسترش پدیده ریزگردها، خواهد شد.

ایرنا

ماهنامه کی دبلیو سی این کارشناس عزیز، نسبتاً به موقع اخطار می دهد که بزودی سه تالاب استان گلستان کانون ریزگردها خواهد شد. البته از ایشان نباید توقع داشت که خودشان با سطل به تالاب ها آب رسانی کنند تا مردم دچار ریزگرد نشوند.