ولی الله مظفریان گیاه شناس و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور می گوید: به زودی فصل میوه‌های هسته‌داری مانند هلو، آلو، زرآلو، گیلاس و آلبالو می رسد، ما پیشنهاد می کنیم که هسته میوه ها را دور نیندازید، بلکه هسته‌ها را بشوئید و خشک کنید و آنها را در یک دستمال نگاه دارید و هر وقت که به گردش و یا به سفر می روید، این هسته ها را در طبیعت چال کنید. تکثیر درخت در طبیعت با این روش ساده از فرسایش خاک، جاری شدن سیل، تغییر اقلیم، خشک شدن و آلودگی هوا و انتشار ریزگردها، جلوگیری می‌کند.

خبرگزاری صدا و سیما در سال ۱۳۹۹

ماهنامه کی دبلیو سی یادآوری این مطلب در هر سال لازم و ضروری است، ما این کار را کردیم، شما هم به دیگران اطلاع رسانی کنید و خودتان عمل کنید تا به یک عادت تبدیل شود.