هورالعظیم هور الحویزه

مدیرکل مرکز ملی منابع آبی عراق اعلام کرد: قرار است به زودی هیاتی از عراق به منظور مذاکره در خصوص رهاسازی آب به سمت هورالحویزه راهی ایران شود. او گفت: هورالحویزه ۸ ماه است دچار کم آبی شده است و عراق نیازمند همکاری ایران برای حل این مشکل است. وی اضافه کرد: اگر آب از ایران به سمت عراق سرازیر نشود، هورالحویزه بزودی خشک خواهد شد.

الدجله

ماهنامه کی دبلیو سی منابع اصلی تامین آب هورالعظیم که بخشی عراقی آن هورالحویزه نامیده می شود، در وهله اول رود دجله و تا حدی رود کرخه است. رود دجله به دلیل ۱۲ سدی که دولت ترکیه بر روی این رود بسته، بسیار کم آب شده. ولی ظاهراً عراقی ها ترجیح  می دهند به ایران فشار بیاورند تا به ترکیه.