شدیدترین گردباد تاریخ آمریکا، در اثر گرمایش جهانی

در ۵ ایالت آمریکا، بیش از ۱۲۰ نفر به دلیل یکی از سخت ترین طوفان ها کشته شدند. طبق نظر مرکز تحقیقات آب و هوایی، ۳۰ گردباد حاصل از این طوفان، بزرگترین گردبادهای ثبت شده در تاریخ آمریکا بوده است. پل مارکوفسکی، استاد هواشناسی در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، می‌گوید: گربادها معمولاً در بهار و پاییز که هوای گرم با سرد به سرعت جابجا می شوند اتفاق می افتد، ولی این طوفان در فصل زمستان اتفاق افتاده. تا روز حادثه، هوای منطقه گرم و مرطوب بود، ناگهان با آمدن یک جبهه هوای متراکم سرد و خشک، توفان و گردباد سهمگینی اتفاق افتادکه همه را غافلگیر کرد و کشته های فراوانی به جا گذاشت. مارکوفسکی می گوید، دلیل دمای شبه بهاری در ماه دسامبر، به خاطر تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین است. او پیش بینی کرد، در سال های آینده تعداد وقوع چنین طوفان هایی بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.

آسوشیتدپرس

ماهنامه کی دبلیو سی تغییرات اقلیمی اخطارهای خود را به بشریت آغاز کرده، اگر گوش شنوا پیدا نکنیم باید منتظر عواقب خطرناک تر باشیم.