در پی بروز یکی از شدیدترین تنش‌های آبی در سال ۱۳۹۷، مجلس و وزارت نیرو، اقدام به تهیه برنامه ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش کردند. دولت نیز بودجه ای در حدود هزار میلیارد تومان، جهت رفع مشکلات آب شرب شهرهای دارای تنش آبی اختصاص داد. حالا پس از سه سال، آمار و ارقامی که پروژه‌های این طرح ارائه کرده‌اند، نشان می‌دهد حجم زیادی از بودجه ها، متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده با این موضوع نبوده و در نهایت منجر به اضافه شدن پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی بخش آب شده است.

روزنامه پیام ما

ماهنامه کی دبلیو سی به زبان ساده یعنی بودجه ای که برای کنترل تنش آبی در نظر گرفته شده بود، در جاهای دیگری هزینه شد، آنهم نیمه کاره!!