استان گلستان در سال آبی گذشته ( اول مهر ۱۳۹۹ تا اول مهر ۱۴۰۰) یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی در ۵ دهه اخیر را پشت سر گذاشت. در پی کاهش ۲۹ درصدی بارش‌ها و ۸۴ درصدی آورد رودخانه‌ها، اکنون ۵ سد استان، کاملاً خشک شده و خسارت شدیدی به بخش کشاورزی وارد گردیده. تنش‌ شدید برای آبرسانی به شهرها و روستاها از پیامدهای این شرایط است. آمارها نشان می‌دهد استان گلستان در ۲۰ سال اخیر ۱۳ سال خشکسالی را تجربه کرده که این وضعیت نشان دهنده تغییرات اقلیمی شدید است و سازگاری با این شرایط، نیازمند برنامه ریزی همه جانبه می باشد.

خبرگزاری تسنیم

ماهنامه کی دبلیو سی استان گلستان با جنگل های انبوه و نزدیکی به دریای خزر، تاکنون یکی از استان های پر آب کشور محسوب می شد. این اتفاق نشان می دهد هیچ نقطه ای از کشور از خطرات کم آبی در امان نیست.