بحران آب کشور ایران kwcmag

عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کسانی که سخن از تامین غذا برای ۵۰۰ میلیون نفر در کشور می زنند، معلوم است هیچ اطلاعی از ظرفیت و منابع کشور ندارند. وی اضافه کرد: تا ۳۰ سال پیش، ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در کشور داشتیم که اکنون این رقم به کمتر از ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده. از طرفی سرانه هر ایرانی از آب شیرین در ۴۰ سال گذشته، ۲ هزار و ۳۰۰ مترمکعب بود که اکنون این رقم به کمتر از هزار متر مکعب کاهش پیدا کرده. در شرایط کنونی ۷۰ درصد مردم کشور با کمتر از ۶۵۰ مترمکعب آب در سال، زندگی می کنند.

ایلنا

احتمالاً کسانی که با این شرایط آب، می خواهند برای ۵۰۰ میلیون نفر غذا تامین کنند، باید ریاضی دوره دبستان را دوباره مرور کنند.