تخریب محیط زیست kwcmag

عیسی کلانتری، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مشکل اصلی کشور ما این است که بیشترین تخریب در حوزه محیط زیست توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی صورت می‌گیرد و مسئولان دوایر حکومتی، متخلفان اصلی این بخش محسوب می‌شوند، چون به محیط زیست نگاه ابزاری دارند. وی راهبرد اصلی کشور را توسعه پایدار و حفظ حقوق نسل‌های آینده دانست و گفت: موضوعات محیط زیستی و معضلات این بخش باید به دغدغه همگانی تبدیل شود.

ایرنا

پس چرا ما همیشه فکر می کنیم، مسئولان از این همه تخریب بی اطلاع هستند؟!