محمد شهریاری مدیر دفتر بهره‌برداری شرکت آب تهران گفت: باوجود بارش‌های اخیر در سطح استان، همچنان حجم آب ورودی به سدهای تهران از ابتدای سال آبی، در مقایسه با سال گذشته با کاهش ۱۵ درصدی همراه است. وی افزود: در حال حاضر میزان ورودی سدهای پنجگانه استان تهران از ابتدای سال آبی جاری، ۱۳۹ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با ۱۶۳ میلیون متر مکعب مدت مشابه، ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. آب موجود در مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی، تا هفتم آذرماه به ۲۴ میلیارد و ۶۸ میلیون متر مکعب رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش دو درصدی را نشان می دهد.

ایران اکونومیست

ظاهراَ دوران ترسالی است و باران نسبت به سال قبل بیشتر آمده، پس چرا میزان آب پشت سد کمتر از پارسال است؟ لابد چون مصرف افزایش یافته. این نشان می دهد افزایش میزان آب اگر همراه با مصرف بهینه نباشد، بی فایده است.