ماهنامه کی دبلیوسی kwcmag

تغییر کیفیت آب آشامیدنی در سنندج در ماه‌های اخیر ،همانند چندسال گذشته، سبب گلایه شهروندان شده. عدم تدبیر مسئولان نیز نگرانی مردم سطح شهر را در پی داشته است. مردم سنندج کیفیت پایین آب را غیرقابل تحمل دانسته و در این شرایط کرونایی مجبور به خرید آب معدنی و یا تامین آب از چشمه‌ها هستند.

آفتاب نیوز

در گذشته هرکس می خواست آب گوارا و سالم بخورد به کوهستان می رفت. تا جایی که نقشه نشان می دهد، سنندج هم در یک منطقه کوهستانی واقع شده!! حالا پیدا کنید پرتقال فروش را!