بی‌توجهی به مظاهر طبیعت مانند کوه ها و دریاچه ها، در سال‌های اخیر موجب گردیده مسیر قله دماوند پر از زباله شده. شگفت انگیز این است که افرادی بدون داشتن کوچک‌ترین فرهنگ زیست‌محیطی به بام ایران صعود می‌کنند و زباله های خود را همان‌جا باقی می گذارند. جدا از ریختن زباله، ساخت سازه های فلزی که ازکلبه های یخی اسکیموها الگو برداری شده و همچنین صعودهای دسته جمعی و نادرست که باعث فرسایش خاک می شود، این میراث طبیعی را در معرض خطر قرار داده است.
حرف آنلاین
اگر دوست داران طبیعت وکوه نوردها به محیط زیست احترام نگذارند، دیگر از هیچ حرکت ضد محیط زیستی مانند سند به نام زدن قله دماوند، نباید متعجب شویم.