شرکت برق افغانستان اعلام کرد، تاجیکستان به دلیل کمبود آب، صادرات برق به این کشور را کاهش داده و از۳۵۰ مگاوات به ۴۰ مگاوات رسانده. سخنگوی شرکت برق افغانستان می‌گوید که ولایات قندوز، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، خوست، کابل، غزنی، لوگر، پکتیا دچار کمبود برق و خاموشی شده اند. دلیل کاهش صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان، کم شدن میزان آب ورودی به سد نیروگاه برق آبی نورک اعلام شده.

پارس تودی

وقتی مصرف آب شرب بالا می رود، ذخیره آب سدها را باز می کنند تا آب مصرفی را تامین کنند. اضافه برق تولید شده در این شرایط قابل ذخیره نیست، در نتیجه با کاسته شدن از ذخیره سدها، این بار جریان برق قطع می شود. قابل توجه کسانی که در مصرف آب صرفه جوئی نمی کنند.