این روز ها محصول هندوانه که شیره جان چاه های آب را بلعیده، بر روی زمین مانده و بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود صرفه اقتصادی محصول خود را رها کرده و تمایلی برای فروش ندارند. دلالان میوه و تره بار حاضر نیستند هندوانه را بیش از کیلوئی ۲۰۰ تومان بخرند که کم تر از قیمت تمام شده هندوانه است. این در حالی است که برخی از دلالان که هندوانه را کیلوئی ۲۰۰ تومان می خرند، حاضر به فروش آن در بازار، به قیمت کمتر از یک هزار تومان  نیستند، یعنی بیش از ۵ برابر قیمت خرید به دنبال سود هستند.

قدس آنلاین

برای تولید هرکیلو هندوانه حداقل ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌شود، امسال حدود ۴/۵ میلیون تن هندوانه تولید شده، یعنی حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب، صرف کاشت هندوانه شده است. میزان آب شرب تهران نیز سالیانه در همین حدود است. حالا با توجه به زیان ده بودن تولید هندوانه و میزان آب هدر رفته، پیدا کنید پرتقال فروش را !؟