محمدرضا احمد نسب، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: به دلیل شیوع بیماری کرونا، میزان مصرف آب در تهران نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته، تا جایی که حتی نگرانی برای تامین آب در زمان پیک نیز وجود دارد. وی اظهار کرد: ذخیره منابع آبی مناسب است اما ظرفیت کافی برای ازدیاد مصرف در زمان پیک وجود ندارد و این نگرانی وجود دارد که در ماه‌های تیر و مرداد در تامین آب دچار مشکل شویم، لذا تقاضای ما از مشترکان این است که نسبت به مدیریت مصرف حساس باشند.

اقتصاد نیوز

جمله “ذخیره مناسب است، اما ظرفیت تولید وجود ندارد” به این معنی است که ظرفیت مصرف از ظرفیت تصفیه خانه ها بیشتر شده. طبق استاندارد هر تصفیه خانه ای باید حداقل ۲۰ درصد ظرفیت مازاد برای شرایط اضطراری داشته باشد. پس چرا براساس آمار مصرف، پیش بینی لازم برای راه اندازی تصفیه خانه های جدید نشده است؟