رحمانی فضلی، وزیر کشور در جلسه ویژه آتش سوزی جنگل ها که با حضور روسای سازمان محیط زیست، هلال احمر، استانداران و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل شد، خواستار تهیه گزارشی ویژه، از یک هزار فقره آتش سوزی در جنگل های ایران شد. همچنین وی به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دستور داد، هرچه زودتر طرح ویژه ای برای مدیریت سریع حریق و حوادث در جنگل ها را آماده کند. وی اضافه کرد: طرح پایش هوایی مداوم جنگل ها بزودی انجام می شود و اکنون در حال هماهنگی آن هستیم. این پایش بویژه در ایام تعطیل که مردم برای گذراندن تعطیلات و استراحت وارد محیط های جنگلی می شوند به صورت روزانه خواهد بود. همچنین در حال پیگیری هستیم تا از یک نوع ماده ضد حریق بیولوژیک برای اطفای حریق در مناطق جنگلی استفاده شود. این ماده ضد حریق هم ارزانتر است و هم با مسائل زیست محیطی منافات ندارد.

روزنامه ایران

ذوق زده نشوید! وزیر همان وزیر است، ولی این خبر مربوط به پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۳ یعنی ۶ سال پیش است.