در حالی که میلیون‌ها انسان در جهان با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند، هرساله بخش مهمی از تولید غذای جهان در زنجیره توزیع، برداشت و مصرف به هدر می رود. گزارش سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) نشان می دهد که هر سال ۱/۳ میلیارد تن غذا در جهان هدر می‌رود که ۳۵ میلیون تن از این مقدار در ایران دور ریخته می‌شود. برآوردهای فائو نشان می‌دهد هرروز به‌ازای هر نفر ۱۳۴ کیلوکالری غذا در ایران به هدر می‌رود. بر این اساس از ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور ۳۵ میلیون تن در سال دور ریخته می‌شود. این رقم معادل غذای ۱۸ میلیون نفر است. در این زمینه می‌توان به ۳۰ درصد ضایعات در نان،۳۰‌ درصد ضایعات میوه‌ و سبزیجات، ۱۰ درصد ضایعات برنج، ۲۵ درصد ضایعات خرما اشاره کرد.

خبرگزاری تسنیم

  با راندمان ۳۰ درصد در آب کشاورزی محصول تهیه می کنیم، ۳۵ میلیون تن آن را هم هدر می دهیم. بعد توقع داریم مشکل آب نداشته باشیم.