قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: شیوع ویروس کرونا و رعایت مسائل بهداشتی از یک سو و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و انجام سنت خانه‌تکانی در خانواده‌های ایرانی، باعث شده تا این همزمانی مصرف آب شرب را افزایش دهد، اما خواهش ما از مردم این است که در مصرف آب بیش از پیش دقت کنند و مدیریت مصرف آب را جدی بگیرند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای تامین کننده آب استان تهران در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۱۱درصد کاهش یافته است.

جام جم

میزان بارش سال جاری تهران تاکنون ۲۵۳ میلی متر و در زمان مشابه سال گذشته ۲۲۳ میلی متر بوده. پس چه اتفاقی افتاده که مخازن سدها نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده. آیا به جز افزایش مصرف بی رویه، دلیل دیگری هم می توان برای آن پیدا کرد.