در چند ماه گذشته، آتش سوزی های بزرگ در جنگل های استرالیا، از  یک بحران اقلیمی وسیع خبر می داد. استرالیا بعد از دو ماه هوای گرم بی سابقه که باعث بروز آتش سوزی های جنگلی شد، ظرف چند روز با طوفان و بارندگی های سیل آسا و ویرانگر روبرو گردید. دانشمندان از ده ها سال قبل پیش بینی این روزها را کرده بودند. روزهایی که مصرف بی رویه سوخت هایی فسیلی، تعادل طبیعت را با نوسانات شدید آب و هوایی بر هم بزند. مردم دنیا باید بدانند هزینه های اقتصادی و انسانی انتشار دی اکسید کربن در هوا و تغییرات اقلیم، هر سال خطرناک تر می شود.

بی بی سی

اتفاقاتی که ظرف یک هفته در استرالیا افتاد، نشان دهنده تاثیر گرمایش جهان و تغییرات آب و هوایی است. در همین ایام نشانه هایی از گرمایش جهان را درنقاط مختلف جهان، از جمله در ایران دیده شد.