ارسطو می گوید: ” اگر می خواهید مورد نقد قرار نگیرید، باید هیچ چیز نگویید و هیچ کار نکنید.” پس اگر بخواهید کاری انجام دهید و حرفی بزنید، طبیعی است که باید منتظر نقد و بررسی رفتار و گفتار خود از طرف دیگران باشید. ما معمولاً انتقاد را دوست نداریم زیرا وقتی کسی ما را نقد می کند، مغز ما واکنش نشان داده و احساس می کنیم مورد قضاوت قرار گرفته ایم و منتقد قصد دار ثابت کند که ما خوب نیستیم. این فکر به ما احساس ناکارآمدی و ناامنی می دهد. در نتیجه بعضی ها گوش خود را بر روی هر حرفی که بوی انتقاد بدهد می بندند و بعضی ها به این نتیجه می رسند که هیچکس را مورد نقد و بررسی قرار ندهند.

 همه انتقاد ها بد و منفی نیستند، چون لزوماً با هدف “یافتن مقصر” مطرح نمی شوند، بلکه برخی از انتقادها واقعاً مهم هستند و به ما امکان رشد می دهند. اصولاً انتقاد بر دو نوع است، یکی انتقاد مخرب که در آن منتقد به صورت عمدی قصد تخریب و تضعیف ما را دارد. دیگری انتقاد سازنده که منتقد به صورت صادقانه قصد تصیحح دارد، تا ما را قوی تر کند. توجه به انتقاد سازنده، باعث می شود که ما در افکار و تعصبات فکری خود تجدید نظر کنیم. پس باید همیشه آماده گوش کردن و توجه به نقدها باشیم و تفاوت بین انتقاد مخرب و سازنده را درک کنیم و به آن پاسخ مناسب بدهیم. افراد موفق کسانی هستند که می توانند با انتقاد کنار بیایند و از آن بیاموزند.

انتقاد سازنده به ویژه اگر در محل کار باشد، همیشه چاره ساز و مفید است. زیرا به ما نشان می دهد که مدیران و همکاران، برای ما اهمیت قائل هستند و می خواهند شاهد موفقیت ما باشند. آموختن از یک انتقاد سازنده، به ما کمک می کند تا با کاهش احتمال خطاها و افزایش کارآیی، مهارت های کاری خود را بهبود دهیم. اگر بخواهیم ترس خود را از انتقاد کاهش دهیم، باید با طرز فکر متفاوت و پذیرنده به نقد نگاه کنیم. در اینجا به چند روش که می تواند نگاه شما را به نقد تغییر دهد اشاره می کنیم.

انتقاد را شخصی نکنید: وقتی انتقادی به طرف شما می آید، موضوع را مربوط به شخص و شخصیت خود ندانید، بلکه قبول کنید این نقد ممکن است فقط مربوط به اجرای وظایف یا عملکرد شغلی شما باشد.

به انتقاد توجه کنید: درک اینکه نقد دیگران تا چه حد سازنده یا مخرب است، کاری است که بدون گوش دادن دقیق به سخنان منتقد، غیر ممکن است. توجه کنید تا اگر کسی انتقاد سازنده ای نسبت به شما داشت، بتوانید آن انتقاد را به عنوان فرصتی برای پیشرفت شخصی یا حرفه ای به کار گیرید.

با انتقاد نقایص خود را بر طرف کنید: شما هم مانند بقیه انسان ها کامل نیستید، اما این بدان معنی نیست که نمی توانید پیشرفت کنید و نقایص خود را بر طرف کنید. انتقاد سازنده برای نشان دادن اشتباهات طراحی شده اند و می تواند راهنمای ما به مواردی باشد که برای پیشرفت، به آنها نیاز داریم. نقد می تواند ما را برروی نقاط ضعفمان متمرکز کند. بعلاوه نقد سازنده، به شما نشان می دهد که کجا و چگونه می توانید پیشرفت کنید.

انتقاد را تبدیل به شاخص موفقیت کنید: هر قدر که به کار شما توجه بیشتر شود، انتقاد از شما نیز بیشتر خواهد شد. پس از انتقاد ناراحت نشوید، بلکه این را بدانید که کسانی متوجه و نگران شما هستند. اجتناب از توجه به انتقاد، همان چیزی است که شما را ضعیف می کند و به این معنی است که شما از پذیرفتن هدیه ای گرانبها خودداری کرده اید. به خود اجازه ندهید که ترس شما از انتقاد، فراتر از میل شما برای موفقیت باشد.

انتقادها را فیلتر کنید: هیچ کس نگفته که شما باید همه انتقاد ها را بپذیرید. برخی ممکن است از شما انتقاد می کنند تا شما را کوچک کنند یا خود را بزرگ نمایند. افرادی هستند که ممکن است نظر آنها برای شما مهم نباشد، چون در موضوعی که بحث می کنند تخصص ندارند. برخی دیگر ممکن است کار شما را درک نکنند. تصمیم بگیرید که به نقد افراد صالح توجه کنید و آماده پذیرش نکات مفید باشید.

البته فراموش نکنید بهترین و بزرگترین منتقد شما، در میان دو گوش شما جا دارد!