پیروز حناچی شهردار تهران در دیدار با عبدالله اسکاسا، شهردار سارایوو گفت: با توجه به وجود مشکل آلودگی هوا در پایتخت بوسنی، ما آمادگی هرگونه همکاری را داریم و حتی می‌توانیم مشاورانی در این زمینه به شما معرفی کنیم.

   یک مثل قدیمی می گوید ” شما قاچ زین را بچسب، اسب سواری پیشکش”