در سه دهه آینده بیش از ۵۵ درصد از جمعیت جهان در ۳۵ درصد از سرزمین های خشک جهان قرار خواهد گرفت و سالیانه بیش از۲۰ روز گرمای مرگ‌آور و فراتر از حد توان انسان را تجربه خواهند کرد. پیش بینی می شود اگر در طی ۳۰ سال آینده یک اقدام جدی در خصوص تغییرات آب و هوایی انجام نشود، شاهد یک افزایش دمای۳ درجه‌ای در سراسر سیاره زمین خواهیم بود و ممکن است آنچه را که تحت عنوان تمدن انسانی می‌شناسیم، به طور کلی دستخوش تغییرات بنیادی شده، یا حتی فرو می‌پاشد.

بی بی سی

 زمین تا کنون ۴/۵ میلیارد سال زندگی کرده و تازه به نیمه عمر خود رسیده. طبیعت برای حفظ بقای خود، میل به تعادل دارد. اگر تعادل طبیعت به عنوان یک ارگان زنده برهم بخورد، برای محافظت از خود اقدام به عملیات متعادل سازی خواهد کرد. مثلاً عوامل گرم شدن کره زمین را نابود می کند، تا به شرایط متعادل و ایده آل خود باز گردد. طبیعت بارها این کار را انجام داده. انقراض نسل دایناسورها و چندین یخبندان بزرگ مثال این متعادل سازی است. دردناک است ولی حقیقت دارد.