آتش دامن قطب شمال را گرفته و بخش‌های گسترده‌ای از شمال سیبری، اسکاندیناوی شمالی، آلاسکا و گرینلند گرفتار آتش‌سوزی گسترده شده‌اند. ۳۱ هزار کیلومتر مربع از جنگل‌های این منطقه معادل مساحت بلژیک، در حال سوختن است. برای درک گستردگی این حریق می‌توان تصور کرد که سوار هواپیما شده و مسافتی را به مدت سه ساعت و نیم طی کرده اید. این آتش سوزی جنگلی، در سردترین نقطه زمین یعنی نزدیک قطب شمال رخ داده است. در این مناطق در سال های گذشته اغلب رعد و برق، باعث آتش‌سوزی های محدودی می‌شود. ولی امسال به دلیل خشک بودن درختان آتش سوزی بسیار وسیع شد. دانشمندان می‌گویند با گرم‌تر شدن زمین، باید انتظار تعداد بیشتری از این شرایط را داشت. افزایش تمرکز گازهای گلخانه‌ای به گرمایش بیشتر منجر می‌شود و همین باعث آزاد شدن کربن بیشتر در جو خواهد شد. مقام‌های روسیه در اکثریت موارد، حریق را به حال خود رها کرده‌اند و می‌گویند هزینه مهار آنها از میزان خسارت ناشی از آتش‌سوزی بیشتر خواهد شد.

بی بی سی

می گویند: هرچه بگندد نمکش می زنند/ وای به روزی که بگندد نمک. به نظر می رسد آتش گرفتن یخ های قطبی مصداق گندیدن نمک باشد، پس به راحتی می توان گفت وای به روز ابناء بشر!