امسال موج گرمای هوا در اروپا بی‌سابقه بود. در چنین شرایطی شاهزاده چارلز عنوان کرد ” افزایش گازهای گلخانه‌ای در جو زمین تعادل طبیعی این کره را بر هم زده و دمای آن را بالا برده است. ما تنها ۱۸ ماه برای نجات زمین فرصت داریم” اگر بخواهیم متوجه شویم که این هشدار شوخی است یا جدی، باید بدانیم این خبر بوسیله شاهزاده چارلز و از درون کاخ باکینگهام به بیرون درز کرده است. ولیعهد بریتانیا، گفته است: ” من تقریبأ مطمئن هستم که در ۱۸ ماه آینده مشخص می‌شود که آیا ما می‌توانیم گرمایش کر‌ه‌ زمین را در سطحی که بتوانیم روی آن زندگی کنیم، حفظ خواهیم کرد یا خیر” پروفسور هانس یوآخیم هلن‌هوبر، از پژوهشکده پیامدهای تغییرات آب ‌و هوایی پوتسدام، گفته است: “از سال‌ آینده دیگر نمی‌توانیم آسیب‌های کره‌ زمین را ترمیم کنیم و اگر به مسیر کنونی ادامه دهیم، تا سال ۲۰۲۰ چنان ضربه‌‌ کاری به زمین خواهیم زد که منجر به مرگ آن خواهد شود.

دویچه وله

 ظاهراً این بار هم کار کار اینگلیسیا است، چون خبر مرگ زمین، از داخل کاخ باکینگهام درز کرد!!