دکتر پدرام سلطانی، دانش‌آموخته دانشگاه تهران در رشته پزشکی و دانشگاه منچستر در رشته اقتصاد، در حالی که هنوز جوان هستند، تجربه ای طولانی در فعالیت‌های اقتصادی و مدیریتی دارند. ایشان عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بودند و هم اکنون عضو شورای اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) و رئیس هیئت مدیره شرکت‌های “پرسال” می‌باشند. ایشان تجربیات خود در مورد”آدم حسابی” بودن افراد به این شکل مطرح کرده اند.

هنگامی که بخواهیم از کسی تعریف کنیم و او را متمایز از دیگران بشماریم می گوییم: “فلانی آدم حسابی است”. عبارت آدم حسابی می تواند ویژگی های خاصی را بیان کند. باید اقرار کرد که “آدم حسابی بودن” کار دشواری است و”آدم حسابی ماندن” دشوارتر. برشمردن و یادآوری ویژگی های آدم حسابی به ما کمک می کند که خود را ارتقاء دهیم و نیاز راستین کشور به داشتن آدم های حسابی را به فراموشی نسپریم.

حال ببینیم آدم حسابی کیست؟

١-آدم حسابی حرف حسابی می زند. سخنانش برخاسته از دانش است و نه شهوت کلام یا خودنمایی. اهل مغلطه نیست، اهل حرافی و هرزگویی نیست، اهل بیان سخنان درهم ریخته و بی هدف نیست. برای همین شنوندگانش او را آسان می فهمند.

٢-آدم حسابی اهل تخریب دیگران و تهمت زدن به کسی نیست. او برای حذف رقیب توطئه چینی یا زیرآب زنی نمی کند.

٣-آدم حسابی قانونگرا است و اهل دور زدن قانون نیست. رشوه نمی دهد و رشوه قبول نمی کند. اهل پارتی بازی و رابطه سالاری نیست.

۴-آدم حسابی از اقرار به اشتباهاتش ابا ندارد و هرگاه متوجه اشتباه خود شد، در صدد جبران آن اشتباه، یا برگشت از راه رفته بر می آید.

۵-آدم حسابی به اقتضای جلسه و محفلی که در آن نشسته است سخن نمی گوید. سخن او همواره برخاسته از باورهایش است.

۶-آدم حسابی با برخی افراد و افکار نمی تواند کنار بیاید و قبولشان کند. او خود را مجبور به ظاهر صلاحی نمی کند.

٧-آدم حسابی برای مسائل کوچک وقت صرف نمی کند، ولی درباره مسائل مهم بی تفاوت نیست.

٨-آدم حسابی با بالادستی هایش تعارف ندارد. اگر اشتباهی از ایشان ببیند می گوید و اگر اقناع نشود از همکاری و همراهی با ایشان کناره گیری می کند.

٩-آدم حسابی در هر پست و مقامی که مشغول باشد، تلاشش در راستای انجام مأموریت های محوله به بهترین شکل است. او برای خوشامد رئیس هایش یا به طمع پست و مقامی بهتر، تصمیم نمی گیرد و کار نمی کند.

١٠-آدم حسابی اهل باج دادن و معامله کردن در وظایف و اختیاراتش نیست. به همین دلیل از دید همکارانش آدم سختی به نظر می رسد.

١١-آدم حسابی به کسانی که از او تعریف و تمجید می کنند با احتیاط نگاه می کند و به کسانی که او را نقد می کنند خوب گوش می کند و در صدد تلافی برنمی آید.

١٢-آدم حسابی در مقابل کاری که برای دیگران می کند انتظاری از ایشان ندارد و در زمانی که کارش به آنها بیافتد به ایشان یادآوری نمی کند که چه کارهایی برایشان انجام داده.

١٣-آدم حسابی کیش شخصیت ندارد و در قید و بند دریافت تبریک و تسلیت از دیگران یا برگزاری مراسم بزرگ داشت و تکریم نیست.

١۴-آدم حسابی وامدار فرد یا گروهی نمی شود. او تلاش می کند کاستی هایش را با عزت نفس پرکند و آزادگیش را در گرو نیازهایش نگذارد.

١۵-آدم حسابی بر اساس باورهای راستینش در گروه، حزب یا سازمانی وارد می شود. او اهل یافتن هم فکرانش است و نه، هم فکر شدن برای رسیدن به منافعش.

١۶-آدم حسابی دارای یک سلسله ارزش های اخلاقی است که آنها را با اندیشه و پژوهش خود یافته است، نه توصیه و تلقین دیگران.

١٧-آدم حسابی اهل مدرک گرایی نیست. او نداشتن عنوان دکتر و مهندس را کسرشأن خود نمی داند و به دنبال خرید مدرک یا عناوین تقلبی نیست. او یادگرفته، همیشه یاد بگیرد.

١٨-آدم حسابی نه اهل توهین است و نه اهل لودگی. او با گفتارش دیگران را خواه ناخواه به احترام وا می دارد. انضباط و چارچوب های اخلاقی و شخصیتی مشخصی دارد، اما دیگران از معاشرت با او زده نمی شوند، چون او آدم خشکی نیست.

١٩-آدم حسابی به کاری که می کند اعتقاد دارد و کاری نمی کند که به آن باور نداشته باشد. برای همین هر لحظه آماده جدا شدن از گروه، حزب، سازمان یا شغلی است که مغایر با باورهایش باشد.

٢٠-آدم حسابی با واژه “مصلحت” رفتار و گفتارش را توجیه نمی کند. مصلحت برایش مانند سوزنی است که او به ندرت به جان خود فرو می کند.