برخی نمایندگان مجلس، مصوبه دولت را مبنی بر رشد ۷ درصدی تعرفه آب و برق و افزایش ۱۶ درصدی تعرفه آب و برق پرمصرف‌ها را خلاف قانون دانستند.

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با تأکید بر اینکه ممنوعیت مجلس برای عدم افزایش ۷ درصدی تعرفه آب، در حقیقت تیر خلاص به بخش آب کشور است، وی گفت: افزایش ۷ درصدی تعرفه آب برای مشترکان در الگوی مصرف، تنها ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان است.

وی اضافه کرد: جلسات منظم و فشرده‌ای میان مسئولان ارشد وزارت نیرو، با مجلسی‌ها و به ویژه اعضای کمیسیون انرژی در حال برگزاری است تا در نهایت به تفاهمی در این باره برسیم. این مقام مسئول ادامه داد: ‌در حقیقت هدف دولت با این مصوبه برخورد با مشترکان پر مصرف بود که ظاهراً به گونه‌ای دیگر این مصوبه تفسیر شده است. اما به هر حال باید اذعان کرد که این مخالفت مجلس تیر خلاصی بر پیکره بخش آب خواهد بود.

با توجه به وضعیت منابع آبی کشور به خصوص در شهرهای دارای تنش آبی که شامل شهرهای بزرگی مثل شیراز و اصفهان می‌شود، برخورد و افزایش تعرفه آب مشترکان پر مصرف که علیرغم تعداد اندک آنها مصرف آب زیادی را به خود اختصاص داده‌اند، ضروری است.

فارس

  اولاً معلوم نیست چرا مقام مسئول بیان کننده این خبر، فاقد اسم و سمت است. ثانیاً کسی اگر بخواهد جلو افزایش قیمت ها و رشد تورم را بگیرد، چرا سراغ قیمت گوشت و پیاز و زمین و مسکن و مخارج پزشکی و هزار مورد دیگر نمی رود. مظلوم تر از آب و بنزین چیزی را پیدا نکرده اند. ظاهراً این برخورد مدیران کشور، بازخورد شعارهای افراطی است که درگذشته داده می شد.