از سال ۲۰۱۵ موج جدیدی از فعالیت اجتماعی، برای کاهش زباله از کنار سواحل، رودخانه ها، جنگل ها و حتی محله های درون شهرها شروع شده است. در این سال افراد و گروه های مختلف، حرکتی را با  عنوان trashtag# شروع کردند که پس از پاکسازی یک منطقه، تصاویر و ویدیوهای قبل و بعد آن را در شبکه های اجتماعی قرار می دادند. پس از گذشت چهار سال از شروع این چالش، هفته گذشته یک کاربر اینترنت، با ترغیت نوجوانان، روح تازه‌ای به این چالش دمید. “استیون رین‌هولد”، فعال محیط زیست در مطلبی که برای معرفی این طرح نوشت، گفت: هدف ما ایجاد تغییرات محسوس در محیط زیست با استفاده از شبکه‌های اجتماعی‌ است. داوطلبانی که در این پروژه شرکت کرده‌اند، تاکنون مناطق ساحلی، پارک‌ها و جنگل‌های زیادی را از زباله پاکسازی کرده‌ و توجه‌ بسیاری از مردم را به حجم آلودگی ناشی از پلاستیک جلب نموده اند.

ایسنا

 یکی از عواملی که در سیل روزهای گذشته، باعث تشدید حوادث در شهرها شد، زباله هائی بود که در جوی ها، مسیل ها، رودخانه ها و در طبیعت رها شده بود. به خصوص زباله ها مواد پلاستیکی باعث شدند مسیرهای جریان آب های سطحی بسته شود و خرابی بیشتری به بار آید. بهتر است سمن ها را تقویت کنیم تا علاج واقعه قبل از وقوع بشود.