مصطفی هاشمی‌طبا، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما در حال حاضر نه مشکل برجام داریم نه مشکل سیاست خارجی، مشکل اصلی ما مشکل کمبود آب است. وی ادامه داد: باید مجلس ما تمام کوشش‌اش را برای حل مشکل آب و تغییر شیوه کشاورزی می‌کرد و دولت هم دنبالش می‌رفت اما این اتفاق نیفتاده و آقای روحانی هم همین‌طور نشسته و چاه‌ها دارند خشک می‌شوند و آب سدها پایین‌تر می‌روند. پس مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها در مجلس و اراده دولت و منش آن وجود دارد که باید کارها را پیش ببرد. وی اضافه کرد: دولت الان فقط باید به مسئله آب و کشاورزی برسد و بقیه کارها را بگذارد برای بعد. در این میان هرکس که نمی تواند در دولت کار کند هم برود. ما که نباید با کسی رودربایستی داشته باشیم. ما در حال حاضر مشکل کمبود آب داریم که اگر حل نشود ایران از بین می‌رود.

  مشکلی که برای حل مشکل آب وجود دارد، مشکل طرز فکر است. تا زمانی که تامین آب بزرگترین هدف دولت ها باشد، شرایط روز به روز سختر خواهد شد و ممکن است پیش بینی آقای هاشمی طبا در مورد ایران، خدای ناکرده محقق شود. طرز فکر صحیح کنترل مصرف و استفاده حداکثری از آب موجود است. این کار یک پروژه ملی است که باید با کمک تک تک مردم کشور و نظارت عالیه کارشناسان اتفاق بیفتد. هیچ دولتی نمی تواند این کار را به تنهائی انجام دهد.