از آغاز سال تحصیلی امسال تا روز سه شنبه ۲۷ دی ماه، مدارس شهر تهران و بیشتر کلان‌شهرها و شهرهای صنعتی، بر اثر آلودگی هوا ۲۲ روز تعطیل شدند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد: رویمان نمی‌شود در مورد هوای پاک چیزی بگوییم، چون کاری انجام نشده است.
ایسنا

ماهنامه کی دبلیو سی چرا رئیس شورای شهر شکسته نفسی می کنند و می گویند (کاری برای آلودگی هوا انجام نشده)؟! پس طرح کاهش استانداردهای بین المللی آلودگی هوا، برای جلوگیری از تعطیلی مدارس چیست؟!