علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در بحث مدیریت منابع آب، اگر به‌صورت مُسکّن از جای دیگری آب بیاوریم و یک جای دیگر مصرف کنیم، اصلاً پذیرفته‌ نیست. وی در خصوص شرایط منابع آبی کشور توضیح داد: اکنون چراغ‌های قرمز وضعیت تأمین آب کشور روشن شده است و هرچند وقت، یکی از استان‌ها با مشکل آب مواجه می‌شود. وی اضافه کرد: منابع آب کشور قابل مدیریت است و نباید مردم را بترسانیم.

تسنیم

آیکن ماهنامه البته اگر سعی کنیم مردم خیلی هم نترسند، آنوقت مصرف آب شرب کشور از ۲/۵ برابر الگوی جهانی هم بالاتر می رود.