محمد علی شیرازی

محمدعلی حافظ الکتب معروف به محمدعلی شیرازی، شاعری که شعر برای کودکان می ساخت تا آنها را به مراقبت از طبیعت تشویق کند، در سن ۸۱ سالگی از میان ما رفت. او از ۱۶ سالگی شروع به سرودن شعر و ترانه کرد و اولین سروده او با نام «دیگر مگو» با صدای خانم پوران از رادیو پخش شد. از دیگر آثار بیاد ماندنی این استاد می توان از سلطان قلب‌ها، شکار، زندانی، وقف پرنده‌ها و زیر آسمان شهر را نام برد.
ماهنامه کی دبلیو سی این ماهنامه در فروردین سال ۹۷ با این شاعر طبیعت گرا مصاحبه ای انجام داده که در ماه آینده باز نشر خواهد شد.