سیاوش آقاخانی، رئیس شبکه محیط زیست استان مرکزی با بیان اینکه هر ساله با سرد شدن هوا، بحران کمبود گاز تبدیل به یک رویه عادی شده است، گفت: متأسفانه به‌رغم گذشت سال های متمادی، هیچ گونه برنامه ای برای عبور از بحران کمبود گاز وجود ندارد. وی اضافه کرد: برای جبران کمبود گاز نیروگاه حرارتی شازند اراک، مصرف سوخت مازوت که در سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۰۰ میلیون لیتر بود، در سال ۱۴۰۰ به ۴۷۰ میلیون لیتر افزایش یافت.

ایلنا

ماهنامه کی دبلیو سی مازوت در فرآیند تولید نفت و بنزین به صورت اجتناب ناپذیر تولید می شود که ذخیره سازی آن کار پرهزینه ای است. شاید یکی از دلایل مصرف اضطراری مازوت، نیاز به خلاص شدن از شر نگهداری مازوت است.