محمدرضا خانیکی، مدیر دفتر مطالعات منابع آب تهران گفت: میزان میانگین بارش‌ها در استان تهران از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) و با گذشت ۴۷ روز، تاکنون تنها ۴ میلیمتر بوده و نسبت به مدت مشابه پارسال و دوره متوسط بلندمدت با کاهش ۸۵ درصدی همراه شده است. وی در ادامه گفت: میزان بارش‌های تهران در شرایط نرمال می‌بایست حدود ۲۸ میلیمتر باشد. وی گفت: از مردم عزیز تقاضا داریم با توجه به این شرایط، همانند گذشته نهایت همراهی و همکاری در صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب را داشته باشند.

ایرنا

ماهنامه کی دبلیو سی اینکه گفته شود، مردم تهران مانند گذشته نهایت همکاری در مصرف بهینه آب را داشته اند، بیشتر شبیه یک تعارف است. در حالی که مصرف روزانه هر تهرانی ۱۰۰ لیتر بالاتر از الگوی مصرف جهانی است. البته گناه از مردم نیست، مدیریت مصرف آب همانگونه که از اسمش پیدا است، نیاز به مدیریت دارد.