جلال محمودزاده، نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در مجلس، اعلام کرد که در حال حاضر ورودی دریاچه ارومیه به صفر رسیده است. او گفت: کاهش بارندگی، افزایش خشکسالی‌ و تبخیر بیش از اندازه، در کنار احداث سد‌های متعدد در اطراف این دریاچه منجر به نابودی این دریاچه شده است.

اقتصاد نیوز

ماهنامه کی دبلیو سی می گویند حاج میرزا آقاسی، صدراعظم محمدشاه قاجار، علاقه زیادی به حفر قنات داشت. روزی برای بازدید یکی از قنات ها رفته بود. مقنی به او گفت: کندن این چاه در این محل، بی حاصل است و به آب نخواهیم رسید. میرزا آقاسی به او گفت: ” اگر برای من آب نداشته باشد، برای تو که نان دارد “حالا حکایت بعضی از سد سازی های کشور ما است.