کشور دانمارک حدود ۱۳ میلیون دلار، برای کمک به کشورهای آسیب پذیری که از تغییرات آب و هوایی متحمل تلفات و آسیب شده اند اختصاص داده است. این برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل متحد است که یک کشور ثروتمند، خسارت عواقب انتشار گازهای گلخانه ای را می پردازد. فلمینگ مولر مورتنسن، وزیر توسعه دانمارک گفت: بازدیدی که در بهار امسال از مناطق سیل زده بنگلادش داشتم، به من الهام داد تا به این تعهد کمک کنم.

واشنگتن پست

ماهنامه کی دبلیو سی تفاوت خرد و جهل را در اینجا می توان دید. کشوری که کم ترین تاثیر را در بوجود آمدن تغییرات آب و هوایی دارد، چون می داند که در آینده از این تغییرات آسیب خواهد دید، داوطلب پرداخت خسارت شده. اما کشورهای اصلی تولید کننده گازهای گلخانه ای، بازی «کی بود کی بود من نبودم» را راه انداخته اند.