یکی از خطرناک‌ترین توفان هایی که آمریکا در سال‌های اخیر به خود دیده، توفند ایان است که در آخرین روزهای ماه سپتامبر اتفاق افتاد. در اثر این توفان برق ۲/۵ میلیون خانه و کسب‌وکار در فلوریدا برای چند روز قطع شد. این توفند شهر فورت مایرز در این ایالت را بکلی ویران کرد. به گفته مقامات هواشناسی این توفند رویدادی است که در هر پانصد سال، یک بار اتفاق می‌افتد.

نیویورک تایمز

ماهنامه کی دبلیو سی در چندماه گذشته گرمای هوا، میزان بارش باران، خشکسالی، تعداد سیل ها و شدت توفان ها و گرمای هوا تمام رکوردهای موجود در سال های قبل را شکست. سیاست مداران باید باور کنند به دلیل گرمایش جهانی، روزهای سختی در انتظار کره زمین است. شاید برای تمام ملت ها بهتر باشد که جنگ و خصومت را زمین بگذارند و تمام انرژی خود را صرف مبارزه با گرمایش جهان کنند.