طوفان گرد و غبار

احمد رضا لاهیجان‌زاده، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۵۲ میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت تبدیل شدن به کانون‌های گرد و غبار را دارد که از این میزان ٣۴ میلیون هکتار در حال حاضر تبدیل شده است. وی اضافه کرد: طبق سیاست های مدون سازمان محیط زیست، قرار است در سال ١۴٠۴ کشور از محیط زیست مطلوبی بهره‌مند شود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که در وضعیت مطلوبی قرار نداریم.

خبرگزاری صدا وسیما

ماهنامه کی دبلیو سی اگر در مسیر مطلوبی قرار نداریم، پس لابد سیاست گزاری های محیط زیست به شکل واقع بینانه ای طراحی نشده. چندانکه در بقیه موارد هم از همین نوع خوشبینی های کاذب که با واقعیت فرسنگ ها فاصله دارد، بسیار رایج است.