راندمان آب کشاورزی

سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بسته‌های تشویقی دولت برای اصلاح الگوی کشت گفت: هر کشاورزی که الگوی کشت را رعایت کند، آب ‌بهایش۵۰ درصد کاهش می‌یابد و اگر نرخ بهره‌وری را از ۵۰ درصد بالا ببرد، آب ‌بهای او صفر می‌شود.

تسنیم

ماهنامه کی دبلیو سی در حال حاضر راندمان آب کشاورزی ایران در حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد است، یعنی از هر لیتر آب کشاورزی ۷۰ درصد آن هدر می رود در صورتی که متوسط راندمان آب کشاورزی در دنیا بیش از۷۰ درصد است و حتی در بعضی از کشورها به ۹۰ درصد می رسد. پس این یک واقعیت است که راندمان آب کشاورزی ایران به دلیل آبیاری سنتی، کوچک بودن قطعات زمین، استفاده نکردن از سیستم های آبیاری جدید و ارزان بودن قیمت آب کشاورزی بسیار اندک است. تجربه نشان داده ارزان کردن و مجانی کردن آب چاره هیچ کاری نیست. آموزش و در دسترس بودن ابزار آبیاری مدرن، شاید موثرترین راه حل باشد.