بریتانیا

دانشمندان آب و هوا، نگران هستند که امواج گرمای شدید اروپا، سریعتر از آنچه مدل های آب و هوایی پیش بینی کرده اند رخ بدهد. در روز ۲۰ جولای، گرمای هوای لندن در منطقه فرودگاه هیترو به ۲/۴۰ درجه سانتیگراد رسید و انگلستان بالاترین رکوردهای ثبت شده را شکست. از طرفی خشکسالی نیز بر سر این کشور سایه انداخته و در حال حاضر بریتانیا با خشکی درازمدت روبرو است که یک مرحله قبل از خشکسالی مطلق است. مسئولان از همین حالا اقدامات و ممنوعیت هایی در جهت صرفه جویی در مصرف آب، برای شهروندان در نظر گرفته تا از بحران کم‌آبی جلوگیری کنند.

گاردین

ماهنامه کی دبلیو سی آلودگی هوای لندن در سال ۱۹۵۲ فقط ظرف چند روز بیش از ۱۰۰۰ نفر را کشت. با یک برنامه حساب شده از همان زمان تاکنون آلودگی هوای لندن کنترل شده. به نظر می رسد اینبار هم انگلستان بتواند برای کنترل مصرف آب، برنامه ریزی محکمی بکند.