آلودگی هوا

با وجود آنکه فصل بهار فصل رویش گیاهان و سر سبزی است، طی این فصل چندین ‌بار شاهد خیزش گرد و خاک، آلودگی شدید هوا و ماندگاری آن در تهران بودیم. احد وظیفه، رییس مرکز مدیریت بحران خشکسالی در این باره گفت: علت ایجاد این گرد و غبار، کاهش ۴۰ درصدی میزان بارندگی در تهران و خشک شدن آبگیرهای جنوب البرز و جنوب غرب تهران است. از طرفی برداشت بی‌رویه آب‌های زیر زمینی و کاهش آب‌های سطحی، باعث خشکی خاک و ایجاد کانون‌های گرد و غبار شده. در نتیجه با وزش بادهای شدید، گرد و خاک به هوا فرستاده می شود.

ایسنا

ماهنامه کی دبلیو سی مرتباً شهرها به دلیل آلودگی هوا تعطیل می شوند. هزینه تعطیلی یک روز در تهران ۱۰۰۰ میلیارد تومان و در کل کشور ۲۵۰۰ میلیارد تومان است. هزینه های اجتماعی و سلامت را هم اگر اضافه کنیم، متوجه می شویم سرمایه های کشور چگونه برباد می رود.