کمبود برق

پرویز محمدنژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حوزه برق با رقمی حدود ۱۴ هزارمگاوات کمبود مواجه هستیم که این رقم خود را در خاموشی های آینده نشان خواهد داد. وی اضافه کرد: «قطعا در تابستان پیش رو، هم در حوزه آب و هم در حوزه برق با مشکل مواجه خواهیم بود و یکی از نگرانی‌ های ما، تامین آب و برق در تابستان پیش رو است. وی در ادامه گفت، سالیان سال است که ما در تامین آب و برق با تراز منفی مواجه هستیم.

ایسنا

ماهنامه کی دبلیو سی حالا اگر از مدیریت آب و برق پرسیده شود که چرا (سالیان سال است که با تراز منفی مواجه هستید) لابد خواهند گفت (تقصیر مدیریت های قبلی بوده و ما تازه رسیده ایم). سوالی که باقی می ماند این است که چرا مدیریت های تخصصی باید همپای مدیریت های سیاسی تغییر کند.