حجت جباری، معاون محیط زیست آذربایجان غربی  می گوید: با وجود بهبود نسبی وضعیت دریاچه ارومیه در چند سال گذشته، متأسفانه به دلیل کاهش بارش و همچنین عدم تأمین حق آبه مورد نیاز دریاچه و عدم اتمام برخی طرح‌های احیاء، وضعیت دریاچه ارومیه از سال های قبل نیز بحرانی‌تر شده و با ادامه این روند، امسال بخش جنوبی دریاچه ارومیه را از دست خواهیم داد. وی اضافه کرد، در حال حاضر مساحت عرصه آبی دریاچه به ۲۴۸۹ کیلومتر مربع کاهش یافته که نسبت به سال گذشته ۱۰۱۵ کیلومتر مربع از پیکره آبی دریاچه از دست رفته است.

همشهری آنلاین

ماهنامه کی دبلیو سی یکی از آشکار ترین دلایل عدم مدیریت مناسب منابع آب کشور، در دریاچه ارومیه قابل مشاهده است. در دو سال قبل، به محض اینکه در اثر بارش های مناسب مقدار آب دریاچه افزایش یافت، بودجه احیای دریاچه تقریباً قطع و سایر برنامه های احیاء نیز به دست فراموشی سپرده شد.