عزت‌الله رئیسی اردکانی، استاد زمین‌شناسی دانشگاه شیراز که از یک دهه قبل وضعیت فرونشست ‌های تخت‌جمشید را رصد کرده، می گوید: اخیراً فرونشست تخت جمشید بسیار وسیع شده و شکاف‌های متعدد در زمین ایجاد گردیده. این در حالی است که پیشتر گزارش‌هایی از رسیدن شکاف‌های ناشی از فرونشست، به حدود ۱۰۰ متری صفه تخت‌جمشید منتشر شده بود. در نقش رستم نیز آثار فرونشست در فاصله ۲۰ سانتی‌متر از دیواره‌های این محل رویت شده. دلیل اصلی فرونشست این منطقه پایین رفتن سطح سفره‌‌های آب زیرزمینی است.

همشهری

ماهنامه کی دبلیو سی زمانی که کارشناسان محیط زیست مشکلات برداشت بی رویه آب از منابع زیر زمینی را اخطار می کردند، بعضی از مسئولین این اخطارها را مخالفت با رشد و توسعه می دانستند و به محیط زیستی ها می گفتند محیط ایست، یعنی کسانی که می خواهند جلو شکوفایی کشور را بگیرند!!